Nye Brebua: selvbetjeningshytte 

I desember 2019 skal Nye Brebua være ferdig. 400 m2 kombinert overnattingsannseks for Finsehytta og selvbetjent hytte tilgjengelig med DNT-nøkkelen når Finsehytta er stengt. Åpningsdato for turfolket er ikke klarlagt ennå.

Nye Brebua er på plass. Bildet er tatt 10. oktober 2019.
Nye Brebua er på plass. Bildet er tatt 10. oktober 2019. Foto: Kari Merete Horne

10. oktober 2019

Vinteren er kommet til Finse med 20 cm snø. Bygget er reist og planen er nå å fullføre utvendig kledning på Brebua i løpet av noen dager. Deretter jobber vi med innvendige arbeider.

Elektrikerne fra Frøland & Noss AS har så smått begynt å kable både for sine installasjoner og for brannvarslingsanlegget som leveres av Siemens AS. De skal også montere solcellepaneler på hele den sydvendte takflaten.

Alle innvendige vegger og himlinger består av massivtre som har ferdige overflater fra fabrikk. Disse skal kun behandles med grønnsåpe. Ytterveggene derimot, skal både isoleres og kles med panel før de er ferdige, så her gjenstår noe mer arbeid. Prosjektet ligger nå et par uker etter framdriftsplanen.

Neste torsdag går siste togtransport fra Haugastøl til Finse med resten av byggevarene, samt de første innredningene til Brebua. Et tegn på at vi nærmer oss ferdigstillelse.

Nye Brebua har en fin plassering vis-a-vis Finsehytta. Her er det kort vei fra hytte til hytte.

Hytta blir kjempefin og vil by på følgende fasiliteter:

 • Strøm og innlagt vann :-) :-)
 • Stort oppholdsrom med kjøkken
 • 44 sengeplasser fordelt på 8 stk 4-sengs rom og 2 stk 6-sengs rom.
 • Toaletter og dusjer
 • Tørkerom

Hytta skal fungere som selvbetjeningshytte når Finsehytta er stengt. Når den betjente hytta er åpen vil sengeplasser, doer og dusjer inngå som en del av Finsehytta. Oppholdsrommet vil da kunne brukes av skoleklasser, firmaer osv, etter avtale/booking.

Når er hytta klar til bruk?
Det er overtakelse den 12. desember 2019 og etter det skal vi innrede og gjøre alt klart. Mest sannsynlig er hytta klar for bruk fra nyttår. Det vil være behov for en testperiode for å se hvordan alt fungerer, strøm, vann osv. Derfor skal hytta kun brukes av grupper den første vinteren.

Bygningssjef Anders Gjermo følger opp byggearbeidene. Bildet er tatt torsdag 10. oktober 2019.
Bygningssjef Anders Gjermo følger opp byggearbeidene. Bildet er tatt torsdag 10. oktober 2019. Foto: Kari Merete Horne
Oppholdsrommet tar form. Midten av september.
Oppholdsrommet tar form. Midten av september. Foto: Anders Gjermo

14. september 2019

Kranselag

Torsdag ettermiddag og kveld var det kranselag på Finse for å feire tett tak på nybygget. Det har neppe vært noen fornøyelse å jobbe ute på Finse den siste uka. Det har blåst opp mot liten storm samtidig som nedbøren ikke har klart å bestemme seg for om den skal komme som regn eller sludd. Desto mer kjærkomment for trauste bygningsarbeidere å komme inn til kranseskål og god mat i peisestua på Finsehytta etter endt arbeidsdag. Tømrere, betongstøpere og kranfører benket seg sammen med formenn, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder fra OBAS Vest. Vaktmestere fra Finse 1222, som har sentrale roller ved mottak av godstog med byggevarer var selvskrevne gjester. Det samme var Edvar og hans medhjelpere som har hatt grave- og interntransportentreprisen. Rigmor, som også hadde fortjent en frikveld med «gjengen», sørget for mat og godt stell både til kranselaget og de øvrige gjestene på Finsehytta sammen med betjeningen.

I de kommende to ukene skal bygget kompletteres utvendig med kledning på både tak og vegg. Med tett bygg kan håndverkerne veksle på å jobbe inne og ute ettersom været skifter.

Togtransportøren har gitt beskjed om at de slutter med lossestopp for godstog på Finse fra og med 15. september. Det gir noen uventede utfordringer for de gjenværende transportene etter transportplanen, og det arbeides nå med alternative løsninger på å få de siste byggevarene levert til Finse.

Nye Brebua 4. september 2019.
Nye Brebua 4. september 2019. Foto: Anders Gjermo

4. september 2019

Nå har OBAS Vest fått på plass alle yttervegger og innervegger, begge etasjeskillene, og det siste takelementet kom på plass i det ettermiddagstoget mot Oslo forlot Finse stasjon. Samtidig holdt et arbeidslag på med støping av gulv i underetasjen. Entreprenøren har hatt utfordringer med både regn og vind, og noen av togtransportene har ikke gått som planlagt.

Bunnledninger til avløpsvann er på plass. Tilførselsledninger for rent vann er lagt fram til inntakspunktet i underetasjen. Solcelleanlegget er nå ferdig prosjektert og satt i bestilling. Skissen til et energioppfølgingssystem som kan logge energibruken er i ferd med å komme på plass.

Bestyrerne på Finse gjør selv en stor jobb, både med å innlosjere håndverkerne og fore dem med næringsrik og velsmakende mat, med lossing av byggevarer fra toget, og med transporten videre bort til Finsehytta. Det blir lange dager, og i blant netter, for Edvar og Rigmor.

Arbeidene ligger en snau uke etter framdriftsplanen. Dette tar vi sikte på å ta inn igjen i tiden som kommer.

Nyskapning på energibruk og ventilasjon

Gjennom Brebua får vi prøvd ut flere ting som ikke er gjort før. For første gang blir det et helårs overnattingstilbud på Finse i det Brebua vil være åpen for selvbetjening når anlegget ellers ikke er betjent. Dette blir en selvbetjeningshytte med innlagt strøm, vann og avløp. Hvordan det vil fungere med vannklosetter og dusjfasiliteter i et selvbetjeningstilbud, gjenstår å se. Videre er det arbeidet mye med å finne løsninger som sikrer at energibruken holdes på et lavest mulig nivå selv om hytta er tilknyttet nettstrøm. Og ved hjelp av logging kan vi kanskje gjøre justeringer for å optimalisere energibruken ytterligere.

Det er vrient å ta inn tilstrekkelig friskluft i fjellet uten at det følger med store mengder drivsnø. Her eksperimenterer vi med en inntaksløsning som vi er sikre på holder snøen ute samtidig som vi forvarmer luften på vei inn i bygget via loftet via varmetapet fra rommene under. Med dette lager vi en form for bygningsintegrert varmeveksling helt uten mekanikk, drevet av undertrykk fra avtrekk og vedfyring.

Om en uke er det kranselag.

Lasse Ådlandsvik fra Bergen Rørteknikk og Kristian Hegglund fra Frøland Noss Elektro.
Lasse Ådlandsvik fra Bergen Rørteknikk og Kristian Hegglund fra Frøland Noss Elektro. Foto: Anders Gjermo
I midten av august ble den frie ytterveggen i underetasjen montert på plass.
I midten av august ble den frie ytterveggen i underetasjen montert på plass. Foto: Anders Gjermo

August 2019

OBAS Vest AS er i gang igjen på Finse etter sommerferien. De prefabrikkerte veggelementene de har produsert på OBAS sitt lager på Hanøytangen kom til Finse med tog fra Bergen helgen 3. - 4. august. Den frie ytterveggen i underetasjen er allerede montert på plass. Sent lørdag 17. august ankom tog fra Hønefoss med massivtreelementer fra Splitcon. Utover natten ble det så lossing og transport videre bort til Finsehytta med traktor og tilhenger.

Reisingen av bygget fortsetter med innvendige massive delevegger i underetasjen. Deretter kommer etasjeskillet av massivtre før yttervegger i 2. etasje kan monteres. I øyeblikket ligger prosjektet en uke etter framdriftsplanen. Dette tas inn igjen når massivtreelementene er levert.

Parallelt med reising av bygget arbeides det med grøfter for elektriske kabler, vann- og avløpsledninger i grunnen.

Slutten av juni 2019:

Ferdig pakkede ytterveggselementer på OBAS lagertomt klar til sending med trailer og tog til Finse.
Ferdig pakkede ytterveggselementer på OBAS lagertomt klar til sending med trailer og tog til Finse. Foto: Anders Gjermo

På Finse er nå grunnmuren til nye Brebua ferdig og bygningsarbeiderne har pakket sammen for sommeren. Et annet arbeidslag har parallelt med arbeidene på Finse arbeidet på OBAS Vests lager på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen med å prefabrikkere yttervegger i transporterbare elementer. Denne produksjonen er også på det nærmeste ferdig. All produksjon har så langt gått etter planen. Tak, dekker og innvendige delevegger leveres som massivtreelementer. Disse leveres av Splitcon, og håpet var å få elementene produsert i Splitkons splitter nye fabrikk på Åmot i Buskerud. Splitkon har imidlertid satt bort produksjonen til sin gamle samarbeidspartner Martinson AB i Nord-Sverige.

Tett bygg i løpet av august

I juli blir det stille på byggeplassen på Finse mens den mest intense fot- og sykkelturisttrafikken pågår. Men helgen 3. og 4. august kommer tog med de prefabrikkerte veggelementene til Finse. Påfølgende uke starter reisingen av selve bygget. Målet er tett bygg i løpet av august. Mye avhenger av været og om togtransportene går som planlagt. Resten er opp til OBAS og deres samarbeidspartnere.

Juni 2019:

Anleggsleder i OBAS, Benny Seth, ser ut over anleggsgropa i midten av juni 2019.
Anleggsleder i OBAS, Benny Seth, ser ut over anleggsgropa i midten av juni 2019. Foto: Anders Gjermo

Det er nå stort sett bart på Finse. Det måtte noe sprenging til for å grave ut grop for fundamentering. Gropa er planert med Glasopor. Det ligner på pukk av utseende, men er laget av returglass. Over dette er fundamentene nesten ferdige, og grunnmuren i betongstein er i ferd med å reise seg. Bestyrerne og deres mannskap har vært delaktige i snørydding, gravearbeider og intern transport mellom stasjonen og byggeplassen. Entreprenøren har stort sett hatt to håndverkere i sving supplert med en arbeidsleder en dag i uka.

Noen utfordringer har det vært

Transport med jernbane har sine spesielle utfordringer. Noen overraskelser er det blitt. Tog med gods som ikke går. Tog som går, men som ikke stopper på Finse. Det er ikke alltid så forutsigbart som en kunne ønske på en plass hvor det ikke bare er å stikke bortom trelasten og kjøpe et bord ekstra.

Været har heller ikke vært så bra som det kunne vært. Arbeidene er allikevel i rute. Ambisjonen er å få ferdig grunnmur og støpt gulv på grunnen innen sommerferien. Etter ferien starter reisingen av trekonstruksjonene.

Mai 2019:

30. april 2019 ble overgangen fra prosjekteringsfasen til gjennomføringsfasen i byggeprosjektet signert.
30. april 2019 ble overgangen fra prosjekteringsfasen til gjennomføringsfasen i byggeprosjektet signert. Foto: Anders Gjermo

Ny Brebua skal erstatte annekset som står ved Finsehytta i dag. Den gamle bygningen blir imidlertid beholdt som arbeidsbrakke til nybygget er klart til bruk og hovedbygningen er ferdig rehabilitert. Den nye Brebua får den samme funksjonen som et overnattingsanneks når Finsehytta er betjent, akkurat som før. I tillegg blir Brebua tilrettelagt for sjølbetjent opphold når Finsehytta er stengt. Dermed blir dette det første helårsåpne overnattingstilbudet på Finse. Ulikt våre øvrige sjølbetjente hytter vil vannklosetter og varm dusj inngå i tilbudet.

Første etasje tilrettelegges for bevegelseshemmede

Den nye Brebua får 44 sengeplasser fordelt på 10 soverom. Første etasje blir tilrettelagt for bevegelseshemmede, med både soverom, dusj og toalett i tillegg til et 50 m2 stort felles oppholdsrom og et lite kjøkken. I underetasjen blir det dusjer og garderober for begge kjønn, toaletter, tørkerom, hundebur og soverom. Bygget er i to fulle etasjer, 22,7 m langt og 8,9 m bredt. Det gir et BRA (bruksareal) på 345 m2 og et totalareal på 400 m2.

30. april 2019 signerte vi overgangen fra prosjekteringsfase til gjennomføringsfase i byggeprosjektet. Edvar Sæbø, bestyrer på Finsehytta, hadde på forhånd gravd byggetomta nesten fri for snø. Det ble gravd litt for å undersøke grunnforhold og dybde til fjell, og bygningens endelige plassering ble kalkulert slik at masser fra utgraving og sprenging tilsvarer masser for fundamentering og tilbakefylling.

Entreprenørene

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med OBAS Vest AS fra Bergen. De har følgende underentreprenører med på laget:

 • Tiltransportert arkitekt – Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen AS
 • Ventilasjonskonsulent – Gaia Lista AS
 • Massivtreleverandør – Splitcon AS
 • Elektroentreprenør – Frøland og Noss Elektro AS
 • VVS-entreprenør – Bergen Rørteknikk AS
 • Graving og interntransport på Finse – Edvar Sæbø, Finsehytta

Planlagt overlevering 12. desember 2019

Det meste av material- og utstyrstransport vil gå med jernbane, dels fra Bergen og dels fra Hønefoss. Første vogn med materialer og utstyr ankommer Finse fredag 10. mai 2019.

Ulvik kommune ga rammetillatelse til tiltaket 31.01.2019. Igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider ble mottatt 23.04.2019. Søknad om igangsettingstillatelse for øvrige arbeider sendes i løpet av mai.
Kontrakten med OBAS Vest AS er på kr. 10 590 000,- eks. mva.
Bygget skal stå klart til overlevering 12.12.2019.

Åpningsdato for turfolket er ikke fastlagt ennå.