Nye Brebua: selvbetjeningshytte med varm dusj

Ferdig pakkede ytterveggselementer på OBAS lagertomt klar til sending med trailer og tog til Finse.
Ferdig pakkede ytterveggselementer på OBAS lagertomt klar til sending med trailer og tog til Finse. Foto: Anders Gjermo

I desember 2019 skal Nye Brebua være ferdig. 400 m2 kombinert overnattingsannseks på Finsehytta og selvbetjent hytte tilgjengelig med DNT-nøkkelen når Finsehytta er stengt. Men ulikt de andre selvbetjeningshyttene blir det her vannklosetter og varm dusj! Åpningsdato for turfolket er ikke klarlagt ennå.

Slutten av juni 2019:

På Finse er nå grunnmuren til nye Brebua ferdig og bygningsarbeiderne har pakket sammen for sommeren. Et annet arbeidslag har parallelt med arbeidene på Finse arbeidet på OBAS Vests lager på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen med å prefabrikkere yttervegger i transporterbare elementer. Denne produksjonen er også på det nærmeste ferdig. All produksjon har så langt gått etter planen. Tak, dekker og innvendige delevegger leveres som massivtreelementer. Disse leveres av Splitcon, og håpet var å få elementene produsert i Splitkons splitter nye fabrikk på Åmot i Buskerud. Splitkon har imidlertid satt bort produksjonen til sin gamle samarbeidspartner Martinson AB i Nord-Sverige.

Tett bygg i løpet av august

I juli blir det stille på byggeplassen på Finse mens den mest intense fot- og sykkelturisttrafikken pågår. Men helgen 3. og 4. august kommer tog med de prefabrikkerte veggelementene til Finse. Påfølgende uke starter reisingen av selve bygget. Målet er tett bygg i løpet av august. Mye avhenger av været og om togtransportene går som planlagt. Resten er opp til OBAS og deres samarbeidspartnere.

Juni 2019:

Anleggsleder i OBAS, Benny Seth, ser ut over anleggsgropa i midten av juni 2019.
Anleggsleder i OBAS, Benny Seth, ser ut over anleggsgropa i midten av juni 2019. Foto: Anders Gjermo

Det er nå stort sett bart på Finse. Det måtte noe sprenging til for å grave ut grop for fundamentering. Gropa er planert med Glasopor. Det ligner på pukk av utseende, men er laget av returglass. Over dette er fundamentene nesten ferdige, og grunnmuren i betongstein er i ferd med å reise seg. Bestyrerne og deres mannskap har vært delaktige i snørydding, gravearbeider og intern transport mellom stasjonen og byggeplassen. Entreprenøren har stort sett hatt to håndverkere i sving supplert med en arbeidsleder en dag i uka.

Noen utfordringer har det vært

Transport med jernbane har sine spesielle utfordringer. Noen overraskelser er det blitt. Tog med gods som ikke går. Tog som går, men som ikke stopper på Finse. Det er ikke alltid så forutsigbart som en kunne ønske på en plass hvor det ikke bare er å stikke bortom trelasten og kjøpe et bord ekstra.

Været har heller ikke vært så bra som det kunne vært. Arbeidene er allikevel i rute. Ambisjonen er å få ferdig grunnmur og støpt gulv på grunnen innen sommerferien. Etter ferien starter reisingen av trekonstruksjonene.

Mai 2019:

30. april 2019 ble overgangen fra prosjekteringsfasen til gjennomføringsfasen i byggeprosjektet signert.
30. april 2019 ble overgangen fra prosjekteringsfasen til gjennomføringsfasen i byggeprosjektet signert. Foto: Anders Gjermo

Ny Brebua skal erstatte annekset som står ved Finsehytta i dag. Den gamle bygningen blir imidlertid beholdt som arbeidsbrakke til nybygget er klart til bruk og hovedbygningen er ferdig rehabilitert. Den nye Brebua får den samme funksjonen som et overnattingsanneks når Finsehytta er betjent, akkurat som før. I tillegg blir Brebua tilrettelagt for sjølbetjent opphold når Finsehytta er stengt. Dermed blir dette det første helårsåpne overnattingstilbudet på Finse. Ulikt våre øvrige sjølbetjente hytter vil vannklosetter og varm dusj inngå i tilbudet.

Første etasje tilrettelegges for bevegelseshemmede

Den nye Brebua får 44 sengeplasser fordelt på 10 soverom. Første etasje blir tilrettelagt for bevegelseshemmede, med både soverom, dusj og toalett i tillegg til et 50 m2 stort felles oppholdsrom og et lite kjøkken. I underetasjen blir det dusjer og garderober for begge kjønn, toaletter, tørkerom, hundebur og soverom. Bygget er i to fulle etasjer, 22,7 m langt og 8,9 m bredt. Det gir et BRA (bruksareal) på 345 m2 og et totalareal på 400 m2.

30. april 2019 signerte vi overgangen fra prosjekteringsfase til gjennomføringsfase i byggeprosjektet. Edvar Sæbø, bestyrer på Finsehytta, hadde på forhånd gravd byggetomta nesten fri for snø. Det ble gravd litt for å undersøke grunnforhold og dybde til fjell, og bygningens endelige plassering ble kalkulert slik at masser fra utgraving og sprenging tilsvarer masser for fundamentering og tilbakefylling.

Entreprenørene

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med OBAS Vest AS fra Bergen. De har følgende underentreprenører med på laget:

  • Tiltransportert arkitekt – Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen AS
  • Ventilasjonskonsulent – Gaia Lista AS
  • Massivtreleverandør – Splitcon AS
  • Elektroentreprenør – Frøland og Noss Elektro AS
  • VVS-entreprenør – Bergen Rørteknikk AS
  • Graving og interntransport på Finse – Edvar Sæbø, Finsehytta

Planlagt overlevering 12. desember 2019

Det meste av material- og utstyrstransport vil gå med jernbane, dels fra Bergen og dels fra Hønefoss. Første vogn med materialer og utstyr ankommer Finse fredag 10. mai 2019.

Ulvik kommune ga rammetillatelse til tiltaket 31.01.2019. Igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider ble mottatt 23.04.2019. Søknad om igangsettingstillatelse for øvrige arbeider sendes i løpet av mai.
Kontrakten med OBAS Vest AS er på kr. 10 590 000,- eks. mva.
Bygget skal stå klart til overlevering 12.12.2019.

Åpningsdato for turfolket er ikke fastlagt ennå.