Byggestart på Finsehytta

Bestyrerne Rigmor og Edvar Sæbø er glade for at byggeprosjektet er i gang. De ser fram til å ønske velkommen til Nye Finsehytta i 2021.
Bestyrerne Rigmor og Edvar Sæbø er glade for at byggeprosjektet er i gang. De ser fram til å ønske velkommen til Nye Finsehytta i 2021. Foto: Julie Maske

Vi er nå godt i gang med det store byggeprosjektet på Finsehytta. Et prosjekt som har vært planlagt i mange år. Grunnet bygging er Finsehytta stengt resten av 2020.

Med 16 000 overnattinger i året er Finsehytta er en av de mest populære og best besøkte hyttene i DNT-systemet. Med sin beliggenhet ved jernbanen er Finse og Finsehytta et lett tilgjengelig turmål og en favoritthytte for mange. Det er mange år siden hytta ble bygget om. Nå starter DNT Oslo og Omegn arbeidet med å gi hytta et ordentlig løft.

– Nye Finsehytta får en betydelig oppgradering med blant annet større oppholdsrom, større spisesal og nytt kjøkken. I tillegg blir fasaden mot Finse Stasjon fornyet. Det er også et stort behov for å modernisere og kvalitetssikre tekniske anlegg, kjøkken og varelagre, og tørkerom, toaletter og bad skal oppgraderes. Publikum vil også oppleve at det blir bedre plass i oppholdsrom og i resepsjonsområdet, sier bygningssjef Anders Gjermo.

Krevende tid å starte byggearbeid

I likhet med mange andre virksomheter har tiltakene for å hindre koronasmitte, rammet DNT Oslo og Omegn hardt. De betjente hyttene ble stengt og arrangerte turer ble avlyst denne vinteren. Den økonomiske situasjonen er svært vanskelig, men behovet for vedlikehold av DNT Oslo og Omegns 110 hytter stopper imidlertid ikke opp. Derfor gjennomføre foreningen enkelte prosjekter som er finansiert av eksterne midler.

– Pengene vi bruker til oppgraderingen av Finsehytta er øremerkede midler fra hyttefondet til DNT sentralt og låst til dette formålet. Pengene er samlet inn i forbindelse med DNTs 150 års jubileum i 2018. Sparebankstiftelsen Hardanger gir også øremerket støtte, samt at v får ekstra tilskudd fra spillemidlene. Dette dekker store deler av rehabiliteringen, sier Christian Reusch, Styreleder i DNT Oslo og Omegn.

–Risikoen knyttet til å starte opp byggeprosjektet under koronakrisen er nøye vurdert, og styret besluttet at det var riktig å sette i gang. Foreningen har øremerkede midler til prosjektet som ikke kan benyttes til annen drift. Når hytta likevel må holde stengt fremover, vurderer vi at det er klokt å sette i gang ombyggingen. På den måten bidrar vi også til å holde hjulene i gang og forberede oss på en tid etter korona-krisen, sier Reusch.

– Sett frem mot denne dagen

Arbeidet skal være klart til sommeren 2021. Edvar og Rigmor Sæbø har drevet Finsehytta i en årrekke og gleder seg stort over å endelig være i gang:

– Det har vært krevende å drive hytta de siste årene på grunn av slitasje en del vedlikehold på vent. Derfor er vi utrolig lettet over at byggingen endelig skal starte, vi har sett fram mot denne dagen svært lenge. Utfordringer rundt finansiering og med koronakrisa har gjort at vi har holdt pusten mange ganger. Men nå ser vi framover og gleder oss til å fylle hytta med glade fjellfolk neste sommer. Det jo sånn det skal være her på Finse!, sier Edvar og Rigmor Sæbø, vertskap på Finsehytta.

Finsehytta blir stengt grunnet bygging i hele 2020

Den nye Brebua åpnet som selvbetjeningshytte den 15. juli. Se informasjon om overnatting på Ut.no/Brebua.

Mer informasjon om byggeprosjektet finner du under bildekarusellen.

Om prosjektet Nye Finsehytta
Sett fra utsiden skal midtre del av Finsehytta få et tilbygg i to etasjer på nordsiden, altså den siden som vender mot Finse stasjon. En mindre seksjon som i dag rommer tørkerom og dusjer skal bygges på med en etasje. Fasaden på sydsiden som vender mot Hardangerjøkulen forblir urørt.

Hytta vil få en betydelig oppgradering, men antall senger blir som i dag da vi har ikke tillatelse til å utvide kapasiteten.

Kort oppsummert

 • Tilbygg og påbygg gir oss totalt 380 kvm nytt areal til disposisjon.
 • Av de eksisterende arealene inne i Finsehytta skal 580 kvm bygges om.
 • Ny og universelt tilgjengelig hovedinngang
 • Større oppholds- og resepsjonsareal med universelt tilgjengelig toalett
 • To nye mindre stuer i 2. etg, som også kan brukes til kurs og klasserom
 • Større spisesal og nytt kjøkken
 • Nytt varemottak og en bedre vareflyt for kjøkkenet.
 • Dusjkapasiteten for gjester blir doblet.
 • 3 nye sovesaler i tilbygg (gamle sovesaler utgår)
 • Nye 2- og 4-sengs soverom i tilbygg
 • Nytt tørkerom, madrass- og lintøylager
 • Nye toaletter

Planlegger solenergi
Finsehytta ligger svært godt plassert og orientert i forhold til å utnytte solenergi. Vi håper å skaffe finansiering til solfangere som bidrag til produksjon av varmt tappevann og solceller som bidrag til å dekke opp noe av strømbehovet.


Tidligere planer skrinlagt
Nye Finsehytta blir ikke det store prosjektet vi drømte om – og som tidligere er omtalt som "Prosjekt Finse 2018". Dette var et  skisseprosjekt for fornyelse og ombygging av hele hytta, som ble tegnet av Asplan Viak. Vi håpet lenge på å få dette til, men lykkes dessverre ikke med finansieringen. Vi takker Asplan Viak for et godt og spennende samarbeid.

Finsehytta sett fra Finse stasjon: Det er den mitre delen av hytta som skal oppgraderes og få et tilbygg. Tilbygget vil bli godt synlig fra stasjonen. Fasaden som vender mot Jøkulen skal ikke endres. Bildet er tatt før bygging av nye Brebua.
Finsehytta sett fra Finse stasjon: Det er den mitre delen av hytta som skal oppgraderes og få et tilbygg. Tilbygget vil bli godt synlig fra stasjonen. Fasaden som vender mot Jøkulen skal ikke endres. Bildet er tatt før bygging av nye Brebua. Foto: DNT Oslo og Omegn

Skrevet av Kari Merete Horne 23. april 2020